PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE GOSTA
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom) najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluga. Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge. Promjena rezervacije, ukoliko je moguća bez dodatnih troškova, bit će napravljena besplatno. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije ,primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena ili otkaz rezervacije unutar 30 dana prije početka korištenja usluge smatra se otkazom rezervacije. U slučaju otkazivanja rezervacije uslijed više sile, gost mora podmiriti samo stvarno nastale troškove otkaza, no najviše 30% ukupne cijene smještaj.
Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 24:00 na dan početka korištenja usluge, a prethodno nije obavijestio agenciju ili agenciju partnera u kojoj se prijavljuje, rezervacija se smatra otkazanom i prethodno uplaćeni iznos se zadržava u cijelosti.
Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju , agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika/korisnika za istu rezervaciju ukoliko je to moguće ( ovo ovisi i o krajnjem pružatelju usluge). U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.;

PROMJENA REZERVACIJE ILI OTKAZ OD STRANE AGENCIJE
Agencija zadržava pravo promjene ili otkaza rezervacije ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti kao što su (nemiri u zemlji, rat, terorističke akcije, sanitarni te sl. poremećaji u objektu za pružanje usluge, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, bolest ili smrt pružatelja usluge i sl.). Potvrđena rezervacija smještaja može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gosta i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. U slučaju nemogućnosti adekvatne zamjene potvrđenog smještaja, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gosta najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat prethodno uplaćenog iznosa u cijelosti. Ukoliko se desi iz opravdanih razloga nemogućnost adekvatne zamjene na dan početka korištenja usluge, agencija će pružiti gostu informaciju o mogućem smještaju iste ili više kategorije.